Privacyverklaring

 

Marleen Kooning Coaching is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring
– omdat u gebruik maakt van de diensten van Marleen Kooning Coaching
– omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Marleen Kooning Coaching verstrekt

Contactgegevens:
Marleen Kooning Coaching

Roerzicht 37

6041 XW Roermond

info@kooningcoaching.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Marleen Kooning Coaching kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Voor-en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer(s)
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer
– Bedrijfsnaam
– Informatie die u zelf actief verstrekt in correspondentie of telefonisch
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type

Websitebezoekers jonger dan 16 jaar
Marleen Kooning Coaching heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers jonger dan 16 jaar. Het is echter niet mogelijk om de leeftijd van bezoekers te controleren. Beschikt Marleen Kooning Coaching ongewild en onbedoeld over gegevens van uw kind, neem dan contact op om deze informatie te laten verwijderen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag persoonsgegevens verwerkt worden
Marleen Kooning Coaching verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• om u te kunnen bellen of emailen indien dit nodig is om de dienstverlening te kunnen uitvoeren
• in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht
• om u te informeren wanneer u zich ingeschreven hebt voor de nieuwsbrief (elke mail bevat een uitschrijflink)
• om uw activiteiten op de website te analyseren en zo de website te verbeteren
• wettelijke verplichting, zoals gegevens die nodig zijn voor belastingaangifte

Delen van persoonsgegevens met derden.
Marleen Kooning Coaching verkoopt uw gegevens niet aan derden.
Uw gegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bij het verstrekken van uw gegevens aan een externe partij legt Marleen Kooning Coaching in een bewerkersovereenkomst vast dat uw gegevens niet voor andere doelen gebruikt mogen worden en verwijderd worden als ze niet meer nodig zijn.

Cookies
Marleen Kooning Coaching maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die op de harde schijf van uw computer worden gezet als u een webpagina bezoekt. Deze cookies kunnen ervoor zorgen dat uw websitebezoek wordt geoptimaliseerd.
Op de website van Marleen Kooning Coaching wordt gebruik gemaakt van twee soorten cookies:
1. Functionele cookies
Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren.
2. Analytische cookies

De website werkt met Google Analytics en gebruikt analytische cookies om de volgende gegevens te verwerken:
• het aantal pagina’s dat u bezoekt
• uw ingevulde zoektermen
• hoe lang u op de website bent
• hoe vaak u terugkomt

Deze informatie is voor Marleen Kooning Coaching van groot belang. Op basis van deze gegevens kan de website geoptimaliseerd worden en gebruiksvriendelijker worden gemaakt. Deze data leiden niet naar een persoon. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Beveiligen
Marleen Kooning Coaching neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken.
De website van Marleen Kooning Coaching maakt gebruik van een betrouwbaar SSL- certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u meer informatie wilt over de beveiliging van door Marleen Kooning Coaching verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via info@kooningcoaching.nl.

Bewaren
Uw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat de gegevens bewaard worden zolang dat nodig is om de door u gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die langer bewaard moeten worden omdat de wet dit verplicht.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U kunt uw persoonsgegevens inzien en een verzoek doen tot wijziging/verwijdering. Dat kan door een mail te sturen naar info@kooningcoaching.nl.
Aan uw verzoek kan alleen worden voldaan als uw verzoek in overeenstemming is met geldende wetgeving.
Om misbruik te voorkomen vraagt Marleen Kooning Coaching u, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, u adequaat te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie uw BSN, paspoortnummer en MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan uw paspoort) én uw pasfoto af te schermen. Dit ter bescherming van uw privacy.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mochten wij er onverhoopt toch niet samen uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen
Het privacybeleid van Marleen Kooning Coaching kan van tijd tot tijd gewijzigd worden. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om de privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Vragen
Indien u over het gehanteerde privacybeleid vragen heeft, kunt u contact opnemen met Marleen Kooning Coaching (info@kooningcoaching.nl).

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 14 november 2019.