Intervisie is een beproefde methode voor persoonlijke en professionele groei. Bovendien bevordert het de samenwerking tussen de deelnemers onderling en versterkt het de collegiale band. Om de kwaliteit van een bijeenkomst te waarborgen, is de rol van de facilitator belangrijk. De ervaring leert dat als deze rol door een van de deelnemers wordt ingevuld, de bijeenkomst rommelig kan worden en er te veel kan worden afgedwaald van de ingebrachte casus. Hierdoor wordt het beoogde doel niet bereikt en kunnen er irritaties ontstaan. Een onafhankelijke procesbegeleider biedt uitkomst. Deze ziet er op toe dat de bijeenkomst verloopt zoals is afgesproken en dat eenieder tot zijn recht komt. Zodat de deelnemers zich volledig kunnen richten op de inhoud en niet op het proces.

Ervaring

Ik begeleid met veel plezier intervisiebijeenkomsten voor co-assistenten van de Universiteit Maastricht en praktijkondersteuners werkzaam in de huisartspraktijk. Daarnaast neem ik zelf deel aan intervisie voor coaches en in het verleden voor huisartsen.

Op zoek naar intervisie-begeleiding?

Ben je als groep of als werkgever op zoek naar een begeleider voor intervisie-bijeenkomsten? Neem dan vrijblijvend contact met mij op (dit kan natuurlijk ook telefonisch of online) om te bespreken wat de wensen zijn en wat ik hierin voor je zou kunnen betekenen.

Plan direct een vrijblijvend gesprek voor meer informatie

CONTACT
CONTACT